Dosky MULTICLEAR™ SOLAR CONTROL sa vyznačujú maximálnou priepustnosťou svetla s kontrolovaným prestupom slunečného žiarenia. Majú zvetlo zelený odstieň a významne znižují prestup žiarenia v oblasti infračervenéj (IR) časti spektra. Tím vytvárajú komfortné presvetlené prostredie s minimalizáciou skleníkového efektu a tím prehrievaniu vnútorného priestoru.