MULTICLEAR™ STRONG je doska tvorená systémom rovnobežných a diagonálne orientovaných stien. Vzhľadom k tejto štruktúre sa dosky vyznačujú vysokou tuhosťou pri súčasne dobrej priepustnosti svetla. Dosky MULTICLEAR™ STRONG si zachovávajú všetky vlastnosti typické pre polykarbonát, t.j. vynikajúce mechanické, tepelno izolačné a optické vlastnosti.