Dosky MULTICLEAR™ NO DROP nachádzajú použitie hlavne v prostrediach so zvýšenou vlhkosťou a tým možnosťou kondenzácie vodných pár na vnútorných stranách dosiek. Kvapky, ktoré sa môžu tvoriť na vnútorných stranách dosiek znižujú priehľadnosť a odkvapkávajúce kvapky výrazne znižujú úžitkovosť a pohodu zasklenia. V niektorých prípadoch je tvorenie kvapiek celkom nežiadúce ako napríklad v reštauráciách z hygienických dôvodov, pri skleníkoch môžu kvapky pôsobiť ako optické lupy a vplyvom slnečného žiarenia poškodiť listy a plody rastlín. Dosky MULTICLEAR™ NO DROP majú na vnútornom povrchu dosky špeciálnu hydrofilnú úpravu, vďaka ktorej dochádza k zníženiu povrchového napätia vody a namiesto k vzniku kvapky dôjde k vytvoreniu súvislého vodného filmu a k stečeniu vody po doske.