MULTICLEAR™ BOX 3 je doska tvorená systémom obdĺžnikových dutín s tromi rovnobežne usporiadanými stenami. Dosky MULTICLEAR™ BOX 3 sa vyznačujú dobrou priepustnosťou svetla a nízkou hmotnosťou. Dosky MULTICLEAR™ BOX 3 si zachovávajú všetky vlastnosti typické pre polykarbonát, t.j. vynikajúce mechanické, tepelné, izolačné a optické vlastnosti.